Be My Eyes

Be My Eyes Přinášíme zrak slepým a slabozrakým lidem

Co je projekt Be My Eyes

Be My Eyes byl vytvořen, aby pomohl slepcům nebo slabozrakým. Aplikaci tvoří celosvětová komunita slepců a lidí se zrakovým postižením a vidících dobrovolníků. Be My Eyes využívá sílu technologií a propojení lidí, aby navrátil zrak lidem, kteří ho ztratili. Prostřednictvím videohovoru poskytují dobrovolníci slepým a jinak zrakově postiženým uživatelům vizuální pomoc při rozmanitých úlohách jako je rozpoznávání barev, kontrola, zda jsou zapnutá světla či příprava večeře. Aplikace je zdarma a dostupná pro oba operační systémy – iOS i Android.

Jak aplikace funguje

Jakmile slepý nebo zrakově postižený uživatel skrze aplikaci požádá o pomoc, Be My Eyes odešle upozornění několika dobrovolníkům. Aplikace pracuje díky spojení slepce či zrakově postiženého uživatele a vidícího dobrovolníka na základě jazyka a časového pásma. První dobrovolník, který odpoví na požadavek, je spojen s konkrétním uživatelem pomocí živého videohovoru z přední kamery uživatelova chytrého telefonu. Zvukové spojení umožňuje uživateli a dobrovolníkovi řešit danou problematiku společně.

Pokud jste nevidomý nebo zrakově postižený uživatel

Berte Be My Eyes jako nástroj, který můžete použít, kdykoliv ho potřebujete. Aplikace Vás spojí s globální sítí vidomých dobrovolníků, kteří jsou připraveni a ochotni Vám kdykoli pomoci. Jakožto nevidomému či zrakově postiženému uživateli je Vám zraková podpora nabízena ve více než 180 jazycích více než milionem dobrovolníků. Služba Be My Eyes je zdarma a vyžaduje pouze internetové připojení. Můžete zavolat kdykoliv během dne a tak často, jak jen to potřebujete; není zde limit na délku nebo počet hovorů. Obrovská dobrovolnická komunita má za následek, že většina hovorů je přijata do 30 vteřin.

Aplikaci Be My Eyes můžete použít k čemukoli, co vyžaduje zrakovou pomoc. Zde jsou některé běžné příklady jak lidé používají Be My Eyes:

Specializovaná platforma pomoci

Specializovaná platforma pomoci je umístěna v rámci aplikace Be My Eyes. Nabízí možnost přímé komunikace s pracovníkem centra podpory zákazníků a slouží jako nástroj snadnější a rychlejší pomoci. Zavolání na Specliazovanou linku pomoci funguje stejně jako v případě telefonátu na Be Me Eyes. Rozdíl spočívá v tom, že namísto spojení se s dobrovolníkem, budete spojeni se zástupcem společnosti. Vyškolený zástupce společnosti Vám bude k dispozici a zodpoví Vaši otázku a pomůže Vám s jakýmkoli problém bez odkladu a se znalostí věci. A jako obvykle, vše je k Vaší dispozici zcela zdarma.

Linka pomoci

Specializovanou linku pomoci můžete kontaktovat přímo prostřednictvím domovské stránky. Po kliknutí na tlačítko “Specialized Help” (specializovaná pomoc) se Vám zobrazí seznam všech společností, jež jsou Vám ve vašem regionu k dispozici. Každý profil společnosti nabízí popis poskytovaných služeb, otevírací a pracovní doby i seznam komunikačních jazyků. Přímo ze stránky dané společnosti je možné společnost telefonicky kontaktovat. V současnosti je “Specialized Help, Specializovaná pomoc” k dispozici ve dvanácti zemích a využívá produkty a služby společnosti Microsoft.

Pokud jste vidomý dobrovolník

V případě, kdy nevidomý nebo zrakově postižený uživatel Be My Eyes potřebuje Vaši pomoc, obdržíte upozornění na Vašem telefonu. Pokud jste první dobrovolník, který odpověděl na žádost, budete spojeni s tímto uživatelem. Mezi vámi bude vytvořeno jednosměrné video spojení, což znamená, že můžete vidět tam, kam nevidomý nebo zrakově postižený uživatel zamíří kamerou a můžete jej v případě potřeby navádět.

Máme značný počet dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat, tudíž vezměte prosím na vědomí, že nemusíte být první, kdo odpoví, a nemusíte obdržet hovor každý den či každý týden. Hovory vám budou chodit pouze v denních hodinách ve vašem místním čase mezi 8 ráno a 9 večer. V případě, kdy nemůžete hovor přijmout, tento bude přesměrován na dalšího dobrovolníka. Za druhé, nemusíte mít aplikaci otevřenou aby vám chodily hovory. Hovory budou chodit dokud jste přihlášeni ve vašem Be My Eyes profilu. Nevidomí a slabozrací uživatelé mohou potřebovat pomoc s čímkoliv od zjišťování dat spotřeby přes hledání upuštěných předmětů po orientaci na neznámých místech a další.

zdroj: https://www.bemyeyes.com/language/czech

Odkaz na video z YouTube

CZ titulky 

Aplikace ke stažení Android

Aplikace ke stažení IOS

Sdílet článek