Braillovo písmo

Písmo pro nevidomé

Braillovo písmo nebo také slepecké písmo. Je speciální druh písma určený pro osoby, které mají omezený zrak. Toto písmo funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá hmatem.

Historie

Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů.

Jak funguje Braillovo písmo?

Jednotlivé znaky Braillova písma tvoří mřížka o šesti bodech, které jsou uspořádány do obdélníku. Na každém místě (1-6) je bod vyvýšený nebo není.
Na základě toho je možné získat až 64 znaků. V případě že tento znak neobsahuje žádný vyvýšený bod, je znak brán jako mezera.

Učíme se Braillovo písmo.

Čtení tohoto písma je poměrně složité než jeho psaní. Zde je důležité se nejprve naučit v tomto písmu orientovat. Nácvik čtecí metody bodového písma vyžaduje velkou trpělivost, vytrvalost a odhodlání. Metoda výuky čtení a psaní Braillova písma je rozdílná u nevidomých dětí a u osob které přišly o zrak v dospělosti.

Jak poznáme, zda se jedná o písmeno/číslo?

Pomocí znaků. Příklad ve výtahu na tlačítkách máte dva symboly. První symbol nám říká že se jedná o číslo, druhý symbol zase jaké číslo.

Dá se psát slepecké písmo?

Braillovo písmo se dá psát ručně. V tomto případě je potřeba speciální destičky s perem. Jednodušší variantou je použití Pichtova psacího stroje

Sdílet článek