Předčítání obsahu obrazovky

Máte nastavenou největší velikost písma? Využíváte funkci ovladač přiblížení. I tak máte problém si cokoliv přečíst? Máme pro Vás další radu, jak tento problém vyřešit. Existuje totiž možnost zapnutí funkce předčítání obsahu.

Zde naleznete stručný návod, jak tuto funkci aktivovat.

Aktivace:

1. Na displeji klepněte na ikonu “Nastavení

Obrázek - Nastavení iPhone

2. Následně zvolte možnost “Zpřístupnění”.

Obrázek - Zpřístupnění iPhone

3. V kategorii “Zpřístupnění” vyberte možnost “Předčítání obsahu”.

Obrázek - Předčítání obsahu iPhone

4. Možnost “Předčítat obsah obrazovky” zapněte klepnutím na “zapínátko“.

Obrázek č. 2 - Předčítání obsahu iPhone

5. Pro pohodlnější ovládání si aktivujte ještě “Ovladač čtení“.

Obrázek č. 3 - Předčítání obsahu iPhone

Nyní se nám ovladač čtení spustil.

Obrázek č. 2 - Ovladač čtení iPhone

Funkce ovladače čtení

1. Předčítání při dotyku – Po klepnutí na ikonu dlaně a následném klepnutí na jakýkoliv text Vám telefon přečte obsah daného textu.

Obrázek - Předčítání při dotyku iPhone - panel

2. Rychle zpět – Po klepnutí na ikonu “Rychle zpět” začne telefon předčítat předchozí obsah od toho, který právě čte, například odstavec, položku či funkci.

Obrázek - Rychle zpět - předčítání - iPhone - panel

3. Přehrát/Pozastavit – Po klepnutí na ikonu “Přehrát/Pozastavit” Vám telefon přečte celý obsah obrazovky nebo zastaví jeho čtení.

Obrázek - Přehrát iPhone - panelObrázek - Pozastavit předčítání - iPhone - panel

4. Rychle vpřed – Po klepnutí na ikonu “Rychle vpřed” začne telefon předčítat následující obsah od toho, který právě čte, například odstavec, položku či funkci.

Obrázek - Rychle vpřed - předčítání - iPhone - panel

5. Rychlost přehrávání – Po klepnutí na ikonu “Rychlost přehrávání” nastavíte, jak rychle bude telefon číst obsah obrazovky. 

Jako výchozí je nastavena rychlost 1x. Pokud však na ikonu klepneme, změní se rychlost čtení na 1,5x. Klepneme-li podruhé, přepne se rychlost přehrávání na 2x. Pokud klepneme na ikonu potřetí, vrátí se nám rychlost přehrávání o krok zpět na 1,5x a počtvrté na standardní rychlost, tedy 1x.

Obrázek - Rychlost přehrávání iPhone - panelObrázek - Rychlost přehrávání 1,5x iPhone - panelObrázek - Rychlost přehrávání 2x iPhone - panel

Ovládání ovladače:

Pokud máme ovladač čtení aktivovaný a zároveň skrytý, zobrazí se nám na displeji jeho nepatrná ikona.

Obrázek - Skrytý ovladač čtení iPhone

1. Dlouhé stisknutí skrytého ovladače – Telefon nám přečte obsah celé aktuální stránky.

2. Poklepání na skrytý ovladač – Aktivuje se funkce, kdy nám telefon přečte odstavec, položku či funkční tlačítko, na které klepeneme.

3. Neprůhlednost v nečinnosti – Nastastavte si, jak bude Váš ovladač neprůhledný. Čím více % nastavíte, tím více bude vidět.  

a. Na obrazovce “Ovladač čtení” klepněte na “Neprůhlednost v nečinnosti“.

Obrázek - Neprůhlednost v nečinnosti - ovladač čtení na iPhone

b.  Zde si dotykem a tažením za táhlo nastavíte % neprůhlednosti ovladače čtení. 

Na prvním obrázku můžete vidět nastavení neprůhlednosti na 35 %, kde je ovladač sotva vidět.

Obrázek č. 2 - Neprůhlednost v nečinnosti - ovladač čtení na iPhone

Na druhém obrázku můžete vidět nastavení neprůhlednosti na 100 %, kde je již ovladač plně vidět.

Obrázek č. 3 - Neprůhlednost v nečinnosti - ovladač čtení na iPhone
Sdílet článek