Popis spodní lišty

Popis spodní lišty

Níže si stručně popíšeme jednotlivé záložky v aplikaci “Telefon” a jejich prostředí:

Po otevření aplikace se ocitneme na jedné z jejích záložek, v závislosti na tom, kterou záložku jsme měli před posledním ukončením aplikace otevřenou. Jednotlivé záložky jsou vyobrazeny níže:

Popis spodní lišty aplikace Telefon - obecné

Šipka dolů

Popis spodní lišty aplikace Telefon

1. Oblíbené

Tato záložka slouží k tomu, abychom do ní přidávali tzv. důležité, nebo často volané kontakty, aby nás nezdržovalo jejich “delší” vyhledávání ve všech kontaktech. 

2. Historie

Tato záložka slouží k zobrazení příchozích či odchozích hovorů. Může nám pomoci rychleji vyhledat kontakt, se kterým jsme mluvili mezi posledními.

3. Kontakty

Tato záložka umožňuje nahlédnout do celého telefonního seznamu a následně z něj volat.

4. Číselník

Tato záložka slouží k telefonování na telefonní čísla, která zatím nemáme uložená a k jejich případnému uložení do telefonního seznamu.

5. Záznamník

Tato záložka slouží k vyzvednutí zanechané zprávy od volajícího, pokud volaný nebyl v okamžik, kdy mu volající telefonoval, dostupný. Volaný musí ovšem mít funkci hlasové zprávy aktivovanou od svého operátora.

Oblíbené – detailHistorie – detailKontakty – detailČíselník – detailZáznamník – detail

Zde se můžete podívat také na video, jak se mezi výše uvedenými záložkami pohybovat:

tlačítko Play
Sdílet článek