Klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro nastavení obrazovky PC.

Potřebuješ něco přiblížit na obrazovce, či upravit barvy? Nejednoduší způsob je použití klávesové zkratky.
Pomocí těchto klávesových zkratek, si optimálně nastavíte váš monitor nebo obrazovku.
Postup je jednoduchý a snadný. Nastavíte si vyhovující barvy ale i přiblížení obrazovky.


Přiblížení obrazovky
Stiskněte klávesu s logem Windows a plus zároveň dohromady. Čím vícekrát tuto zkratku stisknete tím vícekrát se vám obrazovka přiblíží. Oddálení obrazovky provedete stiskem klávesy s logem Windows a mínus.
Pro ukončení stiskněte klávesu s logem Windows a ESC.

Změna barvy obrazovky
Filtr pro lepší viditelnost na obrazovce.

Možnosti zobrazení 

Volba 1

Inverze 

Volba 2

 Stupně šedé

Volba 3

Inverze stupňů šedé

Stiskněte klávesu s logem Windows + CTR + C.

Zkratka nefunguje? Podívej se na návod, jak povolit funkci zkratky pro změnu filtru.

Jak povolit funkci
Sdílet článek