Test zakřivení rohovky

Test zakřivení rohovky

Astigmatismus je druh refrakční chyby, při které oko nezaostřuje světlo rovnoměrně na sítnici. To má za následek zkreslené nebo rozmazané vidění v jakékoli vzdálenosti. Mezi další příznaky mohou patřit oči, bolesti hlavy a potíže s jízdou v noci. Pokud se vyskytuje v raném životě, může později vyústit v amblyopii.

Udělejte si test zakřivení rohovky

Podívejte se na obrázek (4 kruhy) ze vzdálenosti 35 cm. Pokud potřebujete pomůcky (korekce zraku) na čtení, vezměte si je prosím. Test je možné provézt i bez korekce zraku.

Test nejprve proveďte pravým a následně levým okem. Poté test proveďte oběma očima.

Odpovězte na následující otázky

1- Vidíte ve všech kruzích jasně černé čáry?
2- Nejsou čáry v jednom či více směrech rozmlžené?
3- Nejsou čáry v kruzích nejasné?

V případě že jste na 1 a více otázek odpověděli „ne“, měli byste navštívit svého optika, optometristu nebo očního lékaře.

V případě že odpovíte na otázky „ne“ s použitím korekce zraku, bylo by vhodné si nechat zkontrolovat brýle. Vhodné je i opětovné vyšetření očním lékařem.

Sdílet článek