Písek
martin@nevidis-uslysis.cz

ERN-EYE

Rady a tipy pro osoby ze zrakovým znevýhodněním

ERN-EYE

Evropské referenční sítě 

Sítě ERN jsou virtuální sítě, které sdružují poskytovatele zdravotní péče po celé Evropě za účelem řešení složitých nebo vzácných zdravotních stavů, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu a koncentraci znalostí a zdrojů. Jsou zřizovány podle směrnice EU o právech pacientů ve zdravotní péči ( 2011/24 / EU ), která pacientům také usnadňuje přístup k informacím o zdravotní péči, a tím zvyšuje jejich možnosti léčby.


V praxi budou sítě ERN vyvíjet nové inovativní modely péče, nástroje eHealth, lékařská řešení a zařízení. Posílí výzkum prostřednictvím velkých klinických studií a přispěje k vývoji nových léčiv, povedou k úsporám z rozsahu a zajistí účinnější využívání nákladných zdrojů, což bude mít pozitivní dopad na udržitelnost vnitrostátních systémů zdravotní péče a pro desítky tisíc pacientů v EU trpících vzácnými a / nebo složitými chorobami a stavy.
Evropské sítě ERN budou podporovány evropskými přeshraničními nástroji telemedicíny a mohou těžit z řady mechanismů financování EU, jako jsou „program zdraví“, „nástroj pro propojení Evropy“ a výzkumný program EU „Horizont 2020“.

přejít na stránky
Sdílet článek