Ern Eye

ERN-EYE

Evropské
referenční
sítě

Sítě ERN jsou virtuální sítě, které sdružují poskytovatele zdravotní péče po celé Evropě.
Tito informace slouží pro řešení složitých nebo vzácných zdravotních stavů, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu a koncentraci znalostí a zdrojů.
Jsou zřizovány podle směrnice EU o právech pacientů ve zdravotní péči (2011/24 / EU).
Pacientům také usnadňuje přístup k informacím o zdravotní péči, a tím zvyšuje jejich možnosti léčby.
V praxi budou sítě ERN vyvíjet nové inovativní modely péče.
Posílí výzkum prostřednictvím velkých klinických studií a tím přispěje k vývoji nových léčiv. Navíc, povedou k úsporám z rozsahu a zajistí účinnější využívání nákladných zdrojů. Díky tomu bude mít pozitivní dopad na udržitelnost vnitrostátních systémů zdravotní péče a pro desítky tisíc pacientů v EU trpících vzácnými a / nebo složitými chorobami či stavy. Evropské, sítě ERN budou podporovány evropskými přeshraničními nástroji telemedicíny. Navíc mohou těžit z řady mechanismů financování EU, jako je „program zdraví“, „nástroj pro propojení Evropy“ a výzkumný program EU „Horizont 2020“.

Zobrazit víc
Sdílet článek