Základní gesta a jejich funkce

Základní gesta a jejich funkce jsou následující: 

Gesto

Funkce

Video

Rychlé přejetí jedním prstem po displeji doprava

Přeskočit na následující položku

tlačítko přehrát video

Rychlé přejetí jedním prstem po displeji doleva

Přeskočit na předchozí položku

tlačítko přehrát video
Podržení jednoho prstu na displeji a zároveň přejíždění stejným prstem po displeji

Přeskočit položku podle toho, kam po displeji prstem přejíždíme

tlačítko přehrát video

Klepnutí jedním prstem na určitou položku

Přečíst položku (na kterou klepneme)

tlačítko přehrát video

Dvojí poklepání jedním prstem (musíme stát na určité položce)

Aktivovat (otevřít) položku

tlačítko přehrát video

Trojí klepnutí jedním prstem

Provést dlouhé stisknutí (otevření podnabídky aplikace)

tlačítko přehrát video

Přejetí dvěma prsty najednou po displeji nahoru

Přečíst celou obrazovku shora

tlačítko přehrát video

Přejetí dvěma prsty shora displeje dolů

Přečíst celou obrazovku od vybrané položky

tlačítko přehrát video

Dvojité klepnutí dvěma prsty

Zastavit čtení

tlačítko přehrát video

Klepnutí třemi prsty najednou

Přečíst informaci o tom, kde se právě nacházíme

tlačítko přehrát video

Přejetí třemi prsty najednou na obrazovce aplikací doleva nebo doprava

Listovat mezi obrazovkami s aplikacemi

tlačítko přehrát video

Přejetí třemi prsty najednou po displeji dolů

Rolovat/přejet obrazovkou nahoru (pokud nestačí velikost displeje)

tlačítko přehrát video

Přejetí třemi prsty najednou po displeji nahoru

Rolovat/přejet obrazovkou dolů (pokud nestačí velikost displeje)

tlačítko přehrát video

Přejíždění třemi prsty najednou po displeji kamkoli

Posouvat se obrazovkou opačným směrem, než kterým přejíždíme prsty

tlačítko přehrát video

Na obrazovce s otevřenými aplikacemi přejetí třemi prsty po displeji zespoda nahoru

Zavřít otevřenou aplikaci

tlačítko přehrát video

Klepnutí čtyřmi prsty najednou u horní části displeje

Vybrat první položku na obrazovce

tlačítko přehrát video

Klepnutí čtyřmi prsty najednou u spodní části displeje

Vybrat poslední položku na obrazovce

tlačítko přehrát video

Přejetí čtyřmi prsty najednou doleva či doprava

Přepínat mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi

tlačítko přehrát video

Přejetí dvěma prsty po displeji zároveň ve tvaru písmena „Z“

Zavřít upozornění/návrat na předchozí obrazovku

tlačítko přehrát video
 
 

Poznámka: Jakékoli poklepání nemusí být vždy přesně na danou položku, ale kdekoli na displeji. Například, pokud budete mít označenou položku „Nastavení“ a budete se do této položky chtít dostat, k poklepání můžete využít jakéhokoli místa na displeji.

Optimalizace této stránky pro mobilní zařízení je v procesu. Děkujeme za pochopení.

Sdílet článek