Odesílání textových zpráv

Odesílání textových zpráv

Aplikace “Zprávy” nám slouží k tomu, abychom mohli přijímat a odesílat textové zprávy SMS nebo obrázkové zprávy MMS. Každý telefon má tuto aplikaci, stejně jako například aplikaci “Telefon”, upravenou graficky jinak. Na zařízeních iPhone vypadá aplikace “Zprávy” po jejím otevření takto.:

Obrázek - Zprávy - základní obrazovka

Postup při odesílání textový zpráv

1. Tažením jednoho prstu nalezneme v pravém horním rohu obrazovky tlačítko “Sestavit” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Poslání nové zprávy - obrázek

2. V první třetině obrazovky shora nalezneme textové pole pro vložení kontaktu a dvakrát klepneme jedním prstem.

Poslání nové zprávy - obrázek 2

3. Do textového pole vložíme kontakt, kterému chceme zprávu odeslat.

To můžeme provést dvěma způsoby:

a) Pomocí funkce “Diktování – Tato funkce se nachází ve spodní části klávesnice, nalevo od mezerníku (klávesnice se nám sama na displeji objeví automaticky díky tomu, že se nacházíme v textovém poli).

Tažením jednoho prstu po displeji najdeme funkci “Diktování” a dvakrát klepneme jedním prstem. Tím funkci spustíme.

Nadiktujeme potřebný kontakt a poté dvakrát klepneme dvěma prsty na displej. Tím funkci “Diktování” ukončíme.

Po nadiktování se nám pod textovým polem zobrazí návrh na vložení našeho kontaktu, který potvrdíme. Tažením jednoho prstu po displeji tedy kontakt pod textovým polem nalezneme a dvakrát klepneme jedním prstem.

b) Pomocí psaní na klávesnici – Klávesnice se nám automaticky zobrazí tím, že se nacházíme v textovém poli.

Tažením jednoho prstu po displeji směrem dolů se na ní dostaneme, resp. dostaneme se na jeden z jejích znaků. Pokračováním v tažení jednoho prstu po spodní části obrazovky nalezneme potřebná písmena (telefon nám je při přejíždění po klávesnici čte), která následně napíšeme dvojitým klepáním jedním prstem.

Poslání nové zprávy - obrázek 3

4. Kontakt můžeme také vložit přímým vyhledáním ze seznamu.

To provedeme následujícím způsobem:

a) Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme vpravo v textovém poli pro vyhledání kontaktu tlačítko “Nový kontakt“. Poté dvakrát klepneme jedním prstem.

Poslání nové zprávy - obrázek 4

b) Tažením jednoho prstu po displeji s pomocí posouváním obrazovky, viz. “Základní gesta a jejich funkce”, nalezneme daný kontakt a dvakrát klepneme jedním prstem.

Poslání nové zprávy - obrázek 5

5. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme textové pole pro vložení zprávy, kterou chceme napsat. Toto textové pole se nachází těsně pod polovinou obrazovky shora. Jakmile se na toto textové pole dostaneme, dvakrát klepneme jedním prstem na displej, abychom do něj vstoupili.

Poslání nové zprávy - obrázek 6

6. Napíšeme nebo nadiktujeme obsah zprávy způsobem, který je již popsán v bodě 3. (odstavce o vkládání kontaktu).

Poslání nové zprávy - obrázek 7

7. Po vložení zprávy do textového pole nalezneme tažením jednoho prstu po displeji tlačítko “Odeslat“. Toto tlačítko se nachází přímo v textovém poli pro zprávu, konkrétně vpravo. Poté dvakrát klepneme jedním prstem. Tím zprávu odešleme.

Poslání nové zprávy - obrázek 7

Zde se můžete také podívat na video, jak odeslat SMS zprávu:

tlačítko Play
Sdílet článek