Historie – detail

Historie

Záložka “Historie” nám slouží nejen k zobrazení posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů, ale také nám umožňuje na tyto kontakty opětovně telefonovat. Přínosem této záložky může být rychlé opětovné zavolání osobě, se kterou jsme před nedávnem mluvili, ale zapomněli jsme jí například něco sdělit.

Záložka “Historie” se skládá z dalších 2 podzáložek (“Vše“ a “Zmeškané“). Tyto záložky se na obrazovce nachází v její horní části, přímo pod stavovým řádkem.

Mezi záložkami můžeme přepínat následovně:

1. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme v horní části obrazovky jednu ze záložek. 

2. Dvojitým klepnutím jedním prstem otevřeme záložku, kterou v daný okamžik potřebujeme.

Záložka “Vše”

Zde se nachází všechny typy hovorů, tedy příchozí, odchozí i zmeškané. Zmeškané hovory jsou vždy vyznačeny červeným písmem.

Historie Vše - obrázek

Záložka “Zmeškané”

V této záložce se nachází pouze zmeškané hovory. Tyto položky jsou označeny červeně.

Historie Zmeškané - obrázek

Telefonování na určitý kontakt provedeme následovně:

1. Tažením jednoho prstu po displeji dokud nenalezneme požadovaný kontakt.

2. Dvojitým klepnutím na displej jedním prstem zahájíme hovor.

Hovor můžeme ukončit:

1. Dvojitým klepnutím dvěma prsty na displej.

2. Ve spodní části displeje najdeme tlačítko pro ukončení hovoru (bílé sluchátko z červeným pozadím). Dvakrát klepneme jedním prstem.

Historie - Ukončení hovoru - obrázek

Zde se můžete podívat na video výše uvedeného obsahu:

tlačítko Play
Sdílet článek