Číselník – detail

Číselník

Číselník slouží k tomu, abychom mohli zavolat na telefonní číslo, které nemáme uložené v kontaktech, případně k tomu, abychom si dané číslo uložili do zmiňovaných kontaktů. Číselník nám také může posloužit pro zvolení konkrétní volby v menu většiny infolinek, kde s námi nejprve hovoří automat.

Obrazovka číselníku v telefonech iPhone vypadá následovně:

Číselník - základní obrazovka

Pojďme si krátce popsat, jak jednoduše ovládat číselník na zařízeních iPhone:

Postup vychází ze základních gest a funkcí, takže se nejedná o nic složitého. 

Vytočení čísla

1. Tažením jednoho prstu po displeji najdeme číslo, které chceme napsat.

2. Dvojitým klepnutím jedním prstem číslo napíšeme (pokračujeme, dokud nenapíšeme celé telefonní číslo).

3. Tažením jednoho prstu po displeji se dostaneme na ikonu sluchátka (zavolat) a dvakrát klepneme jedním prstem.

Zde se můžete podívat také na video, jak zavolat přes číselník:

tlačítko Play

Přidání samostatného kontaktu

1. Jakmile máme telefonní číslo napsané, najdeme tlačítko “Přidat číslo” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat číslo - obrázek 1

2. Na obrazovce se nám zobrazí dvě možnosti. Tažením jednoho prstu najdeme možnost “Vytvořit nový kontakt” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat číslo - obrázek 2

3. Vyplníme jméno a příjmení, případně ostatní doplňující údaje, které je možné ke kontaktu přidat (například “Firma”, “Adresa”, “Email”, “Narozeniny” atp.).

Máme dvě možnosti, jak pole vyplnit:

a) Pomocí funkce “Diktovat – Tato funkce se nachází ve spodní části klávesnice, nalevo od mezerníku (klávesnice se nám sama na displeji objeví automaticky díky tomu, že se nacházíme v textovém poli).

Tažením jednoho prstu po displeji najdeme funkci “Diktovat” a dvakrát klepneme jedním prstem. Tím funkci “Diktovat” spustíme.

Nadiktujeme potřebné slovo (jméno, příjmení, atd.) a poté dvakrát klepneme dvěma prsty na displej. Tím funkci “Diktovat” ukončíme.

b) Pomocí psaní na klávesnici – Klávesnice se nám automaticky zobrazí tím, že se nacházíme v textovém poli.

Tažením jednoho prstu po displeji směrem dolů se na ní dostamene, resp. dostaneme se na jeden z jejích znaků. Pokračováním v tažení jednoho prstu po spodní části obrazovky nalezneme potřebná písmena (telefon nám je při přejíždění po klávesnici čte), která následně napíšeme dvojitým klepáním jedním prstem.

Přidat číslo - obrázek 3

4. V pravém horním rohu obrazovky dvakrát klepneme jedním prstem na “Hotovo“.

Přidat číslo - obrázek 4

Zde se můžete podívat také na video, jak přidat nový kontakt přes číselník:

tlačítko Play

Přidání čísla ke stávajícímu kontaktu

1. Po napsání čísla na číselníku a dvojitém klepnutí na “Přidat číslo” najdeme tažením jednoho prstu po displeji možnost “Přidat ke kontaktu” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat číslo - obrázek 5

2. Vybereme kontakt, ke kterému chceme telefonní číslo přidat a dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat číslo - obrázek 6

3. U kontaktu na obrazovce se nám objeví mimo původního čísla také nově přidané číslo. Nyní stačí v pravém horním rohu najít tlačítko “Aktualizovat” a dvakrát klepnout jedním prstem. Tento úkon nám potvrdí přidání nového telefonního čísla k již stávajícímu kontaktu.

Přidat číslo - obrázek 7

Tím, že jsme přidali nové telefonní číslo ke stávajícímu kontaktu, budeme mít možnost výběru, na které číslo budeme chtít, v rámci onoho kontaktu, zavolat.

Zde se můžete podívat také na video, jak přidat telefonní číslo k již existujícímu kontaktu přes číselník:

tlačítko Play
Sdílet článek