Knihovny

Khnihovny u nás 

Pro veřejné knihovny je v současné době charakteristický rozvoj knihovních služeb a narůstající komunitní role knihoven. Knihovny již nejsou pouhým místem, kde jsou fyzicky uloženy dokumenty, zejména knihy. Role knihoven se posouvá ve prospěch čtenářů. Knihovny nabízejí přístup k informacím prostřednictvím nejrůznějších formátů a elektronických služeb. Současné knihovny však nejsou pouhým zdrojem informací, ale adresují i komunitní potřeby. V neposlední řadě je pro ně typické, že se snaží zaujmout širokou veřejnost, tedy všechny skupiny lidí s ohledem na jejich specifické potřeby. Jednu skupinu uživatelů knihoven pak tvoří právě osoby se zdravotním postižením.
zdroj://Bc. Tereza Hrychová

Sdílet článek