Kontakty – detail

Kontakty

Záložka “Kontakty” nám slouží k tomu, abychom z ní mohli telefonovat na kterýkoli kontakt, který máme v této záložce uložený. Kontakty by v telefonu měly být řazeny abecedně. Pro rychlejší vyhledání určitého kontaktu můžeme použít vyhledávací pole.

Ukládání nových kontaktů

Stejně, jako přes záložku “Číselník”, můžeme i pomocí záložky “Kontakty” ukládat nová telefonní čísla pod různými jmény, nebo názvy. Je to velice jednoduché a nyní si ukážeme, jak na to.

1. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme v záložce “Kontakty” tlačítko “+“. Nachází se v pravém horním rohu obrazovky. Jakmile jej nalezneme, dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat nový kontakt - záložka Kontakty - obrázek 1

2. Vyplníme jméno, příjmení, popřípadě jiné náležitosti kontaktu.

To můžeme provést dvěma způsoby:

a) Pomocí funkce “Diktovat – Tato funkce se nachází ve spodní části klávesnice, nalevo od mezerníku (klávesnice se nám sama na displeji objeví automaticky díky tomu, že se nacházíme v textovém poli).

Tažením jednoho prstu po displeji najdeme funkci “Diktovat” a dvakrát klepneme jedním prstem. Tím funkci “Diktovat” spustíme.

Nadiktujeme potřebné slovo (jméno, příjmení, atd.) a poté dvakrát klepneme dvěma prsty na displej. Tím funkci “Diktovat” ukončíme.

b) Pomocí psaní na klávesnici – Klávesnice se nám automaticky zobrazí tím, že se nacházíme v textovém poli.

Tažením jednoho prstu po displeji směrem dolů se na ní dostamene, resp. dostaneme se na jeden z jejích znaků. Pokračováním v tažení jednoho prstu po spodní části obrazovky nalezneme potřebná písmena (telefon nám je při přejíždění po klávesnici čte), která následně napíšeme dvojitým klepáním jedním prstem.

Přidat nový kontakt - záložka Kontakty - obrázek 2

3. Přejetím třemi prsty najednou odspodu displeje nahoru si posuneme obrazovku dolů,  abychom mohli vyplnit telefonní číslo, případě jiné náležitosti nového kontaktu, například e-mail, firmu, atd. 

V našem konkrétním případě nás bude zajímat hlavně telefonní číslo. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme položku “+ přidat telefon” a dvakrát klepneme jedním prstem. 

Přidat nový kontakt - záložka Kontakty - obrázek 3

4. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme číselnou klávesnici, která se nám automaticky otevře ve spodní části displeje. Dvojitým poklepáváním napíšeme telefonní číslo, které chceme mít uložené pod daným kontaktem. Mezi jednotlivými číslicemi přejíždíme tažením jednoho prstu po displeji.

Přidat nový kontakt - záložka Kontakty - obrázek 4

5. Tažením jednoho prstu po displeji nalezeneme tlačítko “Hotovo” a dvakrát klepneme jedním prstem. Toto tlačítko se nachází v pravém horním rohu displeje.

Přidat nový kontakt - záložka Kontakty - obrázek 5

Zde se můžete také podívat na videonávod, jak uložit nový kontakt pomocí záložky “Kontakty”:

tlačítko Play

Telefonování

Stejně, jako pomocí záložky “Číselník”, můžeme také pomocí záložky “Kontakty” telefonovat. Pojďme si tedy ukázat, jak na to.

1. V záložce “Kontakty” vyhledáme příslušný kontakt, kterému chceme telefonovat. To můžeme provést buď listováním v celém seznamu kontaktů (přejížděním třemi prsty najednou zespodu displeje nahoru) nebo, což je jednodušší, pomocí vyhledávacího pole. 

Tažením jednoho prstu tedy nalezneme vyhledávací pole. To se nachází v horní části obrazovky. Jakmile jej nalezneme, dvakrát klepneme jedním prstem na displej.

Volat - záložka Kontakty - obrázek 1

2. Napíšeme či nadiktujeme kontakt, kterému chceme telefonovat. Celý postup je stejný jako v případě vyplňování náležitostí ukládaného kontaktu – viz. bod č. 2 výše.

Volat - záložka Kontakty - obrázek 2

3. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme výsledek vyhledávání. Objeví se nám zhruba v první třetině obrazovky shora. Jakmile jej nalezneme, dvakrát klepneme jedním prstem.

Volat - záložka Kontakty - obrázek 3

4. Tažením jednoho prstu po displeji naleznete tlačítko “zavolat“. Toto tlačítko se nachází hned pod první třetinou obrazovky shora. Jakmile jej nalezneme, dvakrát klepneme jedním prstem.

Volat - záložka Kontakty - obrázek 4

5. Tažením jednoho prstu nalezneme položku “mobil“, která se nám na displeji zobrazí. Tuto možnost vybereme v případě, že chceme volat přes operátora (můžeme totiž zavolat také pomocí jiné aplikace, jako je například Whatsapp). Položka “mobil” se nám zobrazí zhruba uprostřed obrazovky. Jakmile položku nalezneme, dvakrát klepneme jedním prstem.

Volat - záložka Kontakty - obrázek 5

6. Hovor můžeme ukončit:

a) Dvojitým klepnutím dvěma prsty na displej.

b) Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme tlačítko “ukončit hovor” (bílé sluchátko z červeným pozadím). Poté dvakrát klepneme jedním prstem.

Volat - záložka Kontakty - obrázek 6

Zde se můžete také podívat na videonávod, jak telefonovat pomocí záložky “Kontakty”:

tlačítko Play
Sdílet článek