Oblíbené – detail

Oblíbené

Záložka “Oblíbené” slouží k tomu, abychom do ní mohli přidávat vybrané kontakty pro jejich rychlejší vyhledání. Z této záložky můžeme potom lidem telefonovat bez jakéhokoli zdlouhavějšího vyhledávání ve všech kontaktech. O to více je tato záložka nápomocná slabozrakým či nevidomým lidem. Osobně doporučujeme si do této záložky uložit kontakty, kterým často voláte, protože tím ušetříte spoustu času.

Záložka “Oblíbené”, pokud je otevřená a nejsou v ní uloženy žádné kontakty, vypadá následovně:

Oblíbené - základní obrazovka

Pojďme si tedy popsat a ukázat, jak ovládat záložku “Oblíbené” v praxi:

Přidání kontaktu

1. Jedním prstem po displeji najedeme na znaménko “+”, které se nachází v levém horním rohu obrazovky a dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat oblíbený kontakt - obrázek

2. V horní části displeje, tahem jednoho prstu po displeji, nalezneme pole “Hledat”. Dvojitým klepnutím jedním prstem na displeji spustíme hledání.

Nyní máme dvě možnosti, jak určitý kontakt vyhledat:

a) Pomocí funkce “Diktovat – Tato funkce se nachází ve spodní části klávesnice, nalevo od mezerníku. Klávesnice se nám sama na displeji objeví automaticky díky tomu, že spustíme hledání.

Tažením jednoho prstu po displeji najdeme funkci “Diktovat” a dvakrát klepneme jedním prstem. Tím funkci “Diktovat” spustíme.

Nadiktujeme název kontaktu a poté dvakrát klepneme dvěma prsty na displej. Tím funkci “Diktovat” ukončíme.

b) Pomocí psaní na klávesnici – Klávesnice se nám automaticky zobrazí tím, že spustíme hledání, viz. bod č. 2 výše.

Tažením jednoho prstu po displeji směrem dolů se na ní dostamene, resp. dostaneme se na jeden z jejích znaků. Pokračováním v tažení jednoho prstu po spodní části obrazovky nalezneme potřebná písmena (telefon nám je při přejíždění po klávesnici čte), která následně napíšeme dvojitým klepáním jedním prstem.

Přidat oblíbený kontakt - obrázek 2

3. Ve výsledcích hledání, zhruba v 1/3 obrazovky shora, najdeme opět tažením jednoho prstu po displeji cílený kontakt, který chceme přidat a dvakrát klepneme jedním prstem.

Přidat oblíbený kontakt - obrázek 3

4. V tuto chvíli se nám otevře podokno, které nám dá na výběr, jaký účel bude přidaný kontakt splňovat. V praxi to znamená, že se nás telefon zeptá, zda budeme chtít na tento kontakt volat, psát SMS či volat se spuštěnou kamerou přes aplikaci WhatsApp. Na našem příkladu níže najedeme jedním prstem po displeji na možnost “Zavolat” a dvakrát klepneme jedním prstem (chceme tedy, aby nám uložený kontakt v záložce “Oblíbené” sloužil pro telefonování).

Přidat oblíbený kontakt - obrázek 4

5. V další podnabídce, která se nám na obrazovce objeví, najedeme prstem na možnost “Mobil” a dvakrát jedním prstem poklepeme. Tím určíme, že nám uložený “oblíbený” kontakt bude sloužit pro telefonování na mobil.

Přidat oblíbený kontakt - obrázek 5

Z obrázku níže je patrné, že se nám podařilo kontakt úspěšně přidat.

Přidat oblíbený kontakt - obrázek 6

Zde se můžete podívat také na video, jak přidat kontakt do záložky “Oblíbené” v aplikaci telefon:

tlačítko Play
Sdílet článek