Zvětšení obrazovky

Máte nastavené ve svém mobilu nejvyšší možné zobrazení číslic a písmen? I tak máte stále problém se čtením SMS nebo textu na displeji? Máme pro Vás dobrou zprávu!

V mobilním zařízení s operačním systémem iOS existuje funkce zvětšení obrazovky. V tomto článku se společně podíváme, jak si tuto možnost v mobilu zapnout.

Aktivace:

1. Na displeji klepněte na ikonu “Nastavení”.

Obrázek - Nastavení iPhone

2. Následně zvolte možnost “Zpřístupnění”.

Obrázek - Zpřístupnění iPhone

3. V kategorii “Zpřístupnění” vyberte možnost “Zvětšení”.

Obrázek - Zvětšení iPhone

4. Možnost “Zvětšení” zapněte klepnutím na “zapínátko“.

Obrázek 2 - Zvětšení iPhone

Ovládání:

1. Aktivace – Poklepáním třemi prsty se Vám tato funkce aktivuje. Obrazovka se tím přiblíží.

2. Orientace – Tažením třemi prsty posunete obrazovku.

3. Přizpůsobení – Poklepáním a tažením třemi prsty měníte možnost přiblížení či oddálení.

4. Ukončení – Poklepáním třemi prsty 2x na displej tuto funkci vypnete.

Nastavení maximálního přiblížení – Na obrazovce “Zvětšení” dole si můžete nastavit maximální přiblížení, a to až 15x.

Obrázek - Maximální přiblížení iPhone

Nastavení filtru zvětšení V dolní části obrazovky “Zvětšení” klepněte na “Filtr zvětšení“.

Obrázek - Filtr zvětšení - iPhone

Zde si můžete vybrat z několika filtrů – Inverze, Stupně šedi, Inverzní stupně šedi, Málo světla.

Obrázek č. 2 - Filtr zvětšení - iPhone

Nastavení oblasti zvětšení – V dolní části obrazovky “Zvětšení” klepněte na “Oblast zvětšení“.

Obrázek - oblast zvětšení iPhone

Automaticky je nastaveno zvětšení celé obrazovky, nicméně lze nastavit druhou možnost, a tou je zvětšení v okně. V tomto případě se Vám po dvojím klepnutím na ovladač zvětšení zobrazí okno. Následným tažením ovladače po obrazovce se okno přiblížení pohybuje ve směru tažení. Zvětšený obsah se zobrazuje pouze v tomto okně, nikoli na celé obrazovce.

Obrázek č. 2 - oblast zvětšení iPhone

Menu “Zvětšení” nabízí další užitečné funkce, o kterých se dozvíte prokliknutím se na následující odkaz.

Ovladač zvětšení
Sdílet článek