Komplexní gesta a jejich funkce

Zde se podíváme na to, jak používat komplexní gesta a jejich funkce:

Zobrazení oznámení

1. Je nutné se dostat na libovolnou položku ve stavovém řádku (například na ikonku baterie – tažením jednoho prstu po displeji směrem nahoru na stavový řádek).

2. Poté přejeďte třemi prsty najednou shora displeje dolů.

3. Oznámení zavřete, pokud provedete gesto dvěma prsty zároveň, jako kdybyste chtěli na displeji napsat písmeno „Z“.

tlačítko přehrát video

Otevření ovládacího centra

1. Je nutné se dostat na libovolnou položku ve stavovém řádku (například na ikonku baterie – tažením jednoho prstu po displeji směrem nahoru na stavový řádek).

2. Poté přejeďte třemi prsty najednou zespoda displeje nahoru.

3. Ovládací centrum zavřete, pokud provedete gesto dvěma prsty zároveň, jako kdybyste chtěli na displeji napsat písmeno „Z“.

tlačítko přehrát video

Přečtení informací ze stavového řádku

1. Je potřeba najít stavový řádek (tažením jednoho prstu po displeji směrem nahoru na stavový řádek).

2. Přejetím (šviháním) jednoho prstu po displeji doleva či doprava přepínáte mezi jednotlivými položkami ve stavovém řádku (například informace o času, stavu nabití baterie, atd.).

tlačítko přehrát video

Změna uspořádání aplikací na ploše

1. Tažením jednoho prstu po displeji najděte aplikaci, kterou chcete přesunout.

2. Dvakrát klepněte jedním prstem a podržte na displeji prst, dokud nezazní tři stoupavé tóny.

3. Táhněte aplikaci jedním prstem tam, kde jí chcete mít umístěnou (během tažení uslyšíte relativní pozici aplikace).

4. Jakmile bude aplikace na svém novém místě, zvedněte prst a stiskněte tlačítko „Home Button“. Tím se režim přesouvání aplikací potvrdí a zavře.

5. Pokud chcete aplikaci přesunout z jedné plochy na druhou, je nutné jí přetáhnout k okraji displeje (tím se dostanete na další stránku aplikací). Poté pokračujete postupem od bodu „3.“ do bodu „4.“ výše.

tlačítko přehrát video

Hledání z plochy

1. Na odemknuté ploše klepněte na libovolné místo na displeji.

2. Přejetím třemi prsty shora dolů otevřete hledání (zároveň se otevře klávesnice).

3. Tažením jednoho prstu po displeji směrem dolů na spuštěnou klávesnici se dostanete na hlasové diktování (klávesa vlevo od mezerníku).

4. Řekněte telefonu název aplikace, kterou chcete najít.

5. Tažením jednoho prstu po displeji (nahoru od klávesnice) se dostanete na výsledek vyhledávání a počkáte, až Vám telefon řekne název aplikace, kterou hledáte (aplikace se nachází v horní sekci displeje, hned pod textovým polem).

6. Dvojitým poklepáním jedním prstem aplikaci otevřete.

tlačítko přehrát video

Poznámka: Všechny funkce a gesta jsou zatím odzkoušeny na iPhonu, který má domovské tlačítko (“Home Button”).

Optimalizace této stránky pro mobilní zařízení je v procesu. Děkujeme za pochopení.

Sdílet článek