Test zorného pole

Zorné pole a jeho test 

Zorné pole je obraz, který jsme schopni zaznamenat při fixaci určeného bodu. Otestujte si, jak široké je vaše zorné pole!

Otestuj si zorné pole

Většinou jsou změny zorného pole postupné a pacient si změnu zorného pole neuvědomuje.

Během testu nepoužívejte žádné druhy korekce zraku (brýle, čočky).

Levou rukou si zakryjte levé oko. Pravou rukou uchopte pero. Podívejte se vpřed a soustřeďte se na bod před vámi, zatímco pomalu pohybujete perem v natažené ruce po dráze směrem doprava.
• Zastavte ve chvíli, kdy pero zmizí z vašeho zorného pole.
• Následně proveďte nataženou paží stejný proces na opačnou stranu, dokud pero zase nezmizí z vašeho pohledu.
• Úhel by měl v tomto případě být o něco menší, cca 60°, jelikož zorné pole je omezeno nosem.

Test nejprve proveďte oběma očima a poté pravým a následně levým okem.

Odpovězte na následující otázky

• U zdravého zorného pole (pravá strana) by se vaše ruka měla nacházet v pravém úhlu oproti výchozí poloze.
• U zdravého zorného pole (lévá strana) by se vaše ruka měla nacházet v pravém úhlu oproti výchozí poloze.

V případě že je vaše zorné pole menší, doporučujeme návštěvu očního lékaře.

Tento test doporučujme provádět jednou za 2 měsíce, i přes to že nepociťujete jakékoliv příznaky.
Díky tomu můžete předejít problémů se zrakem.
Sdílet článek