Karlovarský kraj

Městská
knihovna Cheb

Městská knihovna Cheb nabízí pro nevidomé, slabozraké tito služby.
–  Zvuková knihovna slouží výhradně a zcela zdarma lidem nevidomým, slabozrakým i všem dalším, kteří pro své postižení nemohou číst tištěný text
–  V nabídce je množství zvukových knih (cestopisy, životopisy, romány pro ženy, historické romány, detektivky atd.)
–  Podmínkou pro bezplatné půjčování nahrávek je vyplnění přihlášky a předložení průkazu ZTP/P, příp. potvrzení od očního lékaře o závažné vadě
–  Pro nahrávky ve formátu MP3, CD si lze přijít osobně, nechat si je poslat poštou či požádat o donášku až do domu
–  Zájemcům o služby zvukové knihovny vycházíme vstříc i mimo stanovenou otevírací dobu
– Handicapovaným také na pravidelných setkáních (1x měsíčně v TyfloCentru, či SONS) čteme ukázky z knih, které pro máme k dispozici
–  Do obou budov knihovny jsme nechali nainstalovat hlasové majáčky, které lidem s vadami zraku usnadňují přístup do objektu a orientaci
–  V obou budovách, konkrétně v půjčovně pro dospělé a studovně s čítárnou, je také k dispozici počítačový program FriendlyVox, určený lidem s vadami zraku

stránky knihovny

zdroj fotografie://google /  Luboš Pražan

Městská knihovna Ostrov

K dispozici je návštěvníkům elektronická lupa Compact, Iris ruční skener v podobě tužky, který umožní převod textu a malé grafiky z papírové podoby do podoby elektronické, stolní PC s kontrastní klávesnicí pro seniory a slabozraké + web kamerou a sluchátky s mikrofonem. Pravidelně aktualizují fond zvukových knih z KTN K. E. Macana, v nabídce jsou také tituly vydané v běžné produkci např. vydavatelství Tympanum. Knihovna vede evidenci časopisu Záškolák psaný Braillovým písmem a poskytuje čtenářům zdarma výpůjčku brýlí na čtení. V Oddělení pro mládež si lze zapůjčit vzdělávací hru Pexeso pro uši nebo hmatovou hru Vilac Hmatej a najdi.
Knihovna navíc spolupracuje s Tyflocentrem Karlovy Vary o. p. s. a to s místním střediskem v Ostrově, kam pravidelně zavážejí požadované knihy, časopisy a audioknihy.

stránky knihovny

Krajská knihovna Karlovy Vary

V knihovna obdržela několik cen za svou práci se zdravotně znevýhodněnými čtenáři a návštěvníky. Knihovna, spolupracuje s organizacemi nevidomých a slabozrakých Tyflocentrum a Tyfloservis, s karlovarskou společností sluchově postižených a dalšími organizacemi jako je např. Mateřídouška o.p.s., Rytmus o.p.s. apod. Více informací zdePráci se zdravotně znevýhodněnými se věnuje speciální oddělení pro handicapované odkaz zde. Navíc webová stránka knihovny je Blind Friendly a může se tedy přepnout do režimu zobrazení vhodného pro slabozraké.

stránky knihovny
Krajská knihovna Karlovy Vary

Městská knihovna Karlovy Vary

Městská knihovna Karlovy Vary disponuje pouze fondem audioknih.

stránky knihovny
Sdílet článek