Písek
martin@nevidis-uslysis.cz

Královéhradecký kraj

Rady a tipy pro osoby ze zrakovým znevýhodněním

Knihovna města Hradce Králové

v Knihovně města Hradce Králové působí samostatné oddělení pro zrakově postižené uživatele (Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké). Spolupracují s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Knihovna půjčuje uživatelům zvukové knihy (osobně nebo prostřednictvím zásilkové služby) a také hmatové hry a tyflopomůcky. K dispozici mají technická zařízení jako televizní kamerová lupa, přenosná kamerová lupa, čtecí zařízení ClearReader Plus, počítač s odečítačem obrazovky (SuperNova, NVDA).

zdroj fotografie://  https://www.knihovnahk.cz/

stránky knihovny

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

V oddělení pro nevidomé a těžce zrakově postižené nabízejí k využití PC program FriendlyVox. Dále pak Zrakově postiženým čtenářům půjčují zvukové knihy na CD, nejčastěji ve formátu mp3.

zdroj fotografie:// 
https://knihovna.jicin.cz/region/knihovny-jicinska/jicin/

stránky knihovny
Sdílet článek