Olomoucký kraj

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace

Městská knihovna v Přerově poskytuje své služby nevidomým a slabozrakým na bezbariérové pobočce na Velké Dlážce, kde je v současnosti registrovaných 26 uživatelů, kteří těchto služeb využívají. V průměru si uživatelé vypůjčí 1770 zvukových knih ročně.

stránky knihovny
Audio knihy

Nevidomým a slabozrakým půjčuje Městská knihovna v Přerově zvukové knihy různých žánrů ve formátu MP3, které jsou načteny profesionálními osobnostmi. V knihovně na Velké Dlážce je nyní k dispozici 3345 titulů MP3.

Stolní lupa

Nevidomí a slabozrací uživatelé zde mohou využívat stolní kamerovou lupu ClearView C s hlasovým výstupem, pomocí níž mohou číst, psát, prohlížet fotografie či se věnovat dalším zálibám.

Časopis Zora

V knihovně je k dispozici k vypůjčení časopis ZORA, který vychází každý měsíc. Jsou v něm zajímavé informace pro zrakově postižené a nevidomé, které se týkají např. novinek v oblasti kompenzačních pomůcek, a dále příspěvky od nevidomých, kteří rovněž radí a informují ostatní nevidomé o nových věcech v oblasti zkvalitnění jejich života.

Braillovo písmo

Uživatelé na pobočce najdou i několik knih psaných Braillovým písmem, např. krásnou publikaci o Praze, která obsahuje i plastické modely. Díky tomu se mohou uživatelé seznámit např. s podobou Chrámu sv. Víta v Praze.

SONS

Knihovna na Velké Dlážce spolupracuje s organizací SONS Přerov, která poskytuje služby, aktivační a motivační programy i vzdělávací kurzy pro zrakově postižené občany. Dříve probíhala v knihovně pravidelná setkávání u příležitosti různých akcí. Promítaly se zde filmy se zvukovým komentářem pro nevidomé a slabozraké, jichž se zúčastňovali i klienti z centra pro vozíčkáře. V roce 2015 organizace SONS uspořádala ve spolupráci s knihovnou „Den otevřených dveří“, jehož cílem bylo seznámit zdravé občany s potřebami osob se zrakovým postižením.

TYFLOCENTRUM

Spolupráce probíhala také s Tyflocentrem v Olomouci, jehož zástupci seznamovali nevidomé a slabozraké občany s novinkami v orientaci zrakově postižených po Přerově nebo s nácvikem samostatného pohybu a orientace v bytě i venku.
Ve spolupráci se SONS a Tyflocentrem chce Městská v knihovně v Přerově nadále pokračovat podobně, jako tomu bylo před vypuknutím pandemie koronaviru, kvůli které muselo být konání všech společných akcí pozastaveno.

Městská knihovna v Přerově se pravidelně účastní sbírky Bílá pastelka a sbírkových dní Světlušky.

Městská
knihovna Prostějov

Prostějovská knihovna disponuje více než 2000 dokumenty pro nevidomé a slabozraké. Ať se jedná o filmy na DVD s hlasovým popisem nebo zvukové knihy z knihovny K. E. Macana a audioknihy. O ty je v současné době největší zájem, mohou si je zde půjčovat všichni čtenáři, zrakově postižení mají přednostní půjčovací právo.
V knihovně mají tito čtenáři také možnost zapůjčení časopisů Zora (časopis pro zrakově postižené) a Semtamník (pro členy OO SONS Prostějov).
Již několik let tato knihovna spolupracuje s prostějovskou pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v ČR a s regionální pobočkou TyfloCentra. Ve spolupráci s nimi pořádáme Dny umění nevidomých (prezentace zrakově postižených umělců střední Moravy ve spojení s prodejní výstavou výrobků osob se zrakovým postižením).
V rámci Dne pro nevidomé pořádají prezentaci pro veřejnost s názvem Jak se žije nevidomým. v prostorách půjčovny pro dospělé má veřejnost možnost prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky usnadňující každodenní život, sebeobsluhu a prostorovou orientaci nevidomých, osahat si reliéfní obrázky a zahrát si hry pro nevidomé a slabozraké.
Třikrát ročně také pořádá knihovna promítání filmů se zvukovým komentářem pro nevidomé a slabozraké. Všechny tyto akce se konají ve spolupráci se SONS a TyfloCentrem.

stránky knihovny
Sdílet článek