Písek
martin@nevidis-uslysis.cz
daniel@nevidis-uslysis.cz

Olomoucký kraj

Rady a tipy pro osoby ze zrakovým znevýhodněním

Městská
knihovna Prostějov

Prostějovská knihovna disponuje více než 2000 dokumenty pro nevidomé a slabozraké. Ať se jedná o filmy na DVD s hlasovým popisem nebo zvukové knihy z knihovny K. E. Macana a audioknihy. O ty je v současné době největší zájem, mohou si je zde půjčovat všichni čtenáři, zrakově postižení mají přednostní půjčovací právo.
V knihovně mají tito čtenáři také možnost zapůjčení časopisů Zora (časopis pro zrakově postižené) a Semtamník (pro členy OO SONS Prostějov).
Již několik let tato knihovna spolupracuje s prostějovskou pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v ČR a s regionální pobočkou TyfloCentra. Ve spolupráci s nimi pořádáme Dny umění nevidomých (prezentace zrakově postižených umělců střední Moravy ve spojení s prodejní výstavou výrobků osob se zrakovým postižením).
V rámci Dne pro nevidomé pořádají prezentaci pro veřejnost s názvem Jak se žije nevidomým. v prostorách půjčovny pro dospělé má veřejnost možnost prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky usnadňující každodenní život, sebeobsluhu a prostorovou orientaci nevidomých, osahat si reliéfní obrázky a zahrát si hry pro nevidomé a slabozraké.
Třikrát ročně také pořádá knihovna promítání filmů se zvukovým komentářem pro nevidomé a slabozraké. Všechny tyto akce se konají ve spolupráci se SONS a TyfloCentrem.

stránky knihovny
Sdílet článek