Noční režim iPhone – aktivace

Night Shift

Night Shift” neboli tzv. “Noční režim” v zařízeních iPhone je funkce, která má za úkol chránit lidské oči před vyzařováním modrého světla z displeje. “Noční režim” tlumí vyzařování tohoto světla tím, že transformuje barvy obsahu displeje do teplejších. 

Jak jistě víte, spousta lidí se do telefonu dívá večer před spaním, navíc se zhasnutým světlem. To má za příčinu, že se jim pak špatně spí a ráno se cítí unaveně. Je to způsobené právě vyzařováním modrého světla. Je za potřebí si uvědomit, že poté, co se člověk špatně vyspí, pravděpodobně se to negativně projeví i na náladě v onom dni.

Noční režim je dostupný na telefonech iPhone od verze “5s” a zároveň na operačních systémech iOS od verze “9.3”.

Nyní se pojďme podívat, jak funkci nočního režimu (“Night Shift”) aktivujeme.:

1. Na ploše aplikací najedeme tahem jednoho prstu na ikonu “Nastavení” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 1

2. Tahem jednoho prstu po displeji nalezneme položku “Zobrazení a jas” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 2

3. V dolní části obrazovky nalezneme tažením jednoho prstu po displeji položku “Night Shift” a dvakrát klepneme jedním prstem.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 3

4. Vpravo od položky “Zapnout podle rozvrhu” nalezneme tažením jednoho prstu po displeji její přepínač “Zapnout/Vypnout” a dvakrát klepneme jedním prstem. Přepínač se nachází vpravo, zhruba v jedné třetině obrazovky.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 4

5. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme možnost výběru “Od Do”. Jedná se o možnost nastavení nočního režimu, buď automaticky od soumraku do úsvitu, nebo automaticky dle vlastního rozvrhu. Položka se nachází těsně před polovinou displeje. Jakmile jí nalezneme, dvakrát klepneme jedním prstem.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 5

Od soumraku do úsvitu

Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme položku “Od soumraku do úsvitu” a dvakrát klepneme jedním prstem. Položka se nachází v první třetině obrazovky.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 6

Vlastní rozvrh

Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme položku “Vlastní rozvrh” a dvakrát klepneme jedním prstem. Tato položka se nachází těsně pod položkou “Od soumraku do úsvitu”, tedy také v první třetině displeje.

Otevře se nám nabídka vlastního nastavení – “Zapnout” a “Vypnout“, tj. od kdy do kdy by měl být noční režim aktivní. Toto nastavení se nachází uprostřed obrazovky.

Vždy je nutné nastavit hodiny a minuty, od kdy se má noční režim zapnout (v řádku nastavení “Zapnout”) a samozřejmě také hodiny a minuty, kdy se má noční režim vypnout (v řádku nastavení “Vypnout”).

V případě hodin i minut je nutné dodržet formát dvou míst (HH:MM) (22:06).

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 7

V řádku “Zapnout” nalezneme tažením jednoho prstu po displeji část hodin a dvakrát klepneme jedním prstem. Tato část se nachází uprostřed obrazovky vpravo.

Tím se nám ve spodní polovině obrazovky aktivuje číselná klávesnice a my můžeme vepsat přesnou hodinu, od kdy má být noční režim aktivní.

Čísla hodin, které chceme napsat, je nutné nalézt tažením jednoho prstu po klávesnici.

Například: Chceme-li napsat “22 hodin“, je nutné najít číslici “2” a dvakrát jí vložit do pole. To provedeme dvakrát dvojím klepnutím jednoho prstu na displej.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 8

V řádku “Zapnout” nalezneme tažením jednoho prstu po displeji část minut a dvakrát klepneme jedním prstem. Tato část se nachází uprostřed obrazovky vpravo.

Další postup je naprosto stejný, jako v případě vpisování hodin, viz. výše.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 9

V řádku “Vypnout” nalezneme tažením jednoho prstu po displeji část hodin a dvakrát klepneme jedním prstem. Tato část se nachází uprostřed obrazovky vpravo, těsně pod řádkem “Zapnout”. Postup vpisování hodin opakujeme stejným způsobem, viz. výše.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 10

V řádku “Vypnout” nalezneme tažením jednoho prstu po displeji část minut a dvakrát klepneme jedním prstem. Tato část se nachází uprostřed obrazovky vpravo, těsně pod řádkem “Zapnout”. Postup vpisování minut opakujeme stejným způsobem, viz. výše.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - obrázek 11

Zde se můžete podívat také na video, jak aktivovat funkci nočního režimu:

tlačítko Play

Rychlé spuštění nočního režimu

Noční režim lze také spustit pomocí ovládacího centra telefonu.

Poznámka: Rychlé spuštění slouží pro aktuální potřebu noční režim zapnout či vypnout, nezávisle na tom, jak máme nastavené zapnutí či vypnutí režimu v nastavení.

Provedeme to následovně:

1. Pomocí komplexního gesta (viz. odkaz – Komplexní gesta a jejich funkce) spustíme ovládací centrum.

2. Tažením jednoho prstu po displeji vyhledáme funkci “Jas“. Většinou se nachází těsně pod polovinou obrazovky a spíše vpravo.

3. Dvakrát klepneme jedním prstem na displej a prst na něm podržíme dokud neuslyšíme stoupavé tóny.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - rychlé spuštění - obrázek

4. Tažením jednoho prstu po displeji nalezneme funkci “Night Shift”, která se nachází ve spodní části obrazovky uprostřed.

5. Dvakrát klepneme jedním prstem na displej. Tím noční režim aktivujeme. Režim můžeme stejným způsobem také vypnout, pokud jej máme aktuálně zapnutý.

Aktivace nočního režimu pro iPhone - rychlé spuštění - obrázek 2

Zde se můžete podívat také na video, jak rychle aktivovat funkci nočního režimu:

tlačítko Play
Sdílet článek