Pardubický kraj

Krajská knihovna v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích se snaží poskytovat své služby v rámci rovného přístupu k informacím všem čtenářům a návštěvníkům bez rozdílu, tedy i všem uživatelům se specifickými potřebami.

Kontaktní místo pro lidi s handicapem naleznete v přízemí na informačním oddělení tzv. HELP POINT HANDICAP. Zde nachází i zvuková knihovna pro nevidomě a slabozraké, která zde funguje nepřetržitě od r. 1997.

Oddělení zvukové knihovny nabízí bezplatně výpůjčky “knih do ucha”.

Tyto tituly nabízí pouze nevidomým a těžce zdravotně postiženým osobám (na základě potvrzení lékaře) a osobám dlouhodobě nebo přechodně zdravotně postiženým. Jedná se o nahrávky knih mnoha žánrů na magnetofonových kazetách nebo na CD, ve formátu audio a MP3. Zvukové knihy stahuje knihovna také na flash disk čtenářům. V současnosti disponují počtem 4000 ks zvukových nosičů.

K registraci do zvukové knihovny je nutné předložit:
• občanský průkaz
• jeden z těchto dokladů – průkaz ZTP/P, nebo ZTP
-potvrzení SONSU nebo Tyflocentra
-potvrzení lékaře o handicapu
U nezletilých podepisuje přihlášku zákonný zástupce.

Krajská knihovna zakoupila také nové kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým handicapem – stolní kamerovou zvětšovací lupu ClearView C24″ HD s hlasem a přenosnou kamerovou lupu Compact Plus HD, které pořídila za finanční podpory Pardubického kraje a projektu Lepší svět firmy Globus. Nové kompenzační pomůcky jsou přístupné veřejnosti na informačním oddělení knihovny. Knihovna nabízí všem zájemcům konzultační středy, kde představují jednotlivé pomůcky a zájemci mají možnost si lupy i vyzkoušet.Zvukový portál FRIENDLY VOX

Krajská knihovna v Pardubicích v informačním oddělení zpřístupnila zrakově postiženým občanům jeden počítač pro práci s internetem s hlasovým výstupem (bez nutnosti užití zraku).
V knihovně je k dispozici pro nevidomé a slabozraké zvukový portál FRIENDLY VOX, který nabízí:
– přístup k internetu (Wikipedie)
– přístup do e-mailu
– přístup k sociálním sítím (YouTube a Facebook)
– přístup k dennímu tisku (noviny)
– přístup k sledování televize a poslechu rádia
– přístup k jízdním řádům
Sluchátka jsou k dispozici na vyžádání u pultu obsluhy.
Další informace o portálu na: zde

Všechny služby pro zrakově znevýhodněné spoluobčany nabízejí zdarma. Krajská knihovna v Pardubicích je vlídná a vstřícná ke všem čtenářům- je celá bezbariérová.

Městská knihovna
Ústí nad Orlicí

Městská knihovna Ústí nad Orlicí dlouhodobě spolupracuje se SONS. (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). Od roku 2002 mají ve spolupráci s Mahenovou knihovnou v Praze zřízenu zvukovou knihovnu pro zdravotně znevýhodněné. Kupují zde každoročně nové zvukové knihy do fondu zvukové knihovny, jejichž seznam je na webu knihovny www.knihovna-uo.cz. Čtenáři, kteří předloží potvrzení od lékaře, mohou bezplatně tyto zvukové knihy půjčovat, nebo jim jsou bezplatně zasílány poštou. Tuto možnost využívá cca 50 zrakově handicapovaných osob.

zdroj fotografie:// https://mapy.cz/zakladni?x=16.3926029&y=49.9725794&z=17&source=firm&id=405076

stránky knihovny

Městská knihovna Chrudim

Městská knihovna Chrudim disponuje pouze fondem audioknih.

zdroj fotografie: https://mapy.cz/zakladni?x=15.7939949&y=49.9524874&z=17&source=firm&id=230713

stránky knihovny
Sdílet článek